Print
 
 

Downloadbare tabellen Studenten

Gegevens over instroom, aantal ingeschreven studenten en aantal diploma's. 

Per 2023 is het beleid OCW ten aanzien van levering van gegevens aan de onderwijskoepels gewijzigd. DUO verstrekt gegevens uit het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) en niet langer op basis van het 1cijferHO-bestand.

Jaarlijkse update; Laatst bijgewerkt: maart 2023