Print
 
 

Downloadbare tabellen Studenten

 

 

Gegevens over instroom, aantal ingeschreven studenten en aantal diploma's. De gegevens zijn samengesteld op basis van het zogenaamde 1cijferHO-bestand: een landelijk bestand, gemaakt door DUO  in samenwerking met de Vereniging Hogescholen, VSNU, CBS en Inspectie van het Onderwijs. Jaarlijkse update; Laatst bijgewerkt: februari 2022