Print
 
 

Opleidingsaanbod universiteiten

 

Het totale aantal studenten groeit maar het totale opleidingsaanbod is de afgelopen jaren stabiel. Per jaar wordt slechts een enkele nieuwe opleiding gestart. Dit gebeurt altijd na een zorgvuldige interne afweging, (verplichte) consultatie van het veld en beoordeling van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).


 

 

In 2012 en 2013 is respectievelijk het aantal masteropleidingen en het aantal bacheloropleidingen gedaald. Dit komt omdat toen kleine opleidingen zijn samengevoegd tot één opleidingscode met meerdere specialisaties.

In 2018 is het aantal codes bij de lerarenopleidingen gedaald doordat de veelheid aan codes is omgezet naar enkele, meer generieke opleidingscodes.

In studiejaar 2021/22 zijn er 42 bacheloropleidingen voor 214.000 bachelorstudenten. Voor bijna 126.700 masterstudenten is er keuze uit 739 opleidingen.

Het daadwerkelijke opleidingsaanbod is te raadplegen op de websites van de universiteiten. Landelijk is het aanbod te doorzoeken via de website Studiekeuze123.

 
 
 

Fixusopleidingen in de bachelorfase

 

Een aantal bacheloropleidingen laat vanwege een beperkte onderwijscapaciteit of een gelimiteerde vraag vanuit de arbeidsmarkt een maximum aantal studenten toe. De opleidingsplaatsen voor de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde worden daarbij door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in omvang gereguleerd.

 

Fixusopleidingen bepalen zelf - binnen de grenzen van het wettelijk kader - welke studenten worden toegelaten. Opleidingen mogen daarbij niet louter selecteren op basis van (vwo-)cijfers. Vandaar dat opleidingen selectieprocedures organiseren waarin kandidaten kunnen laten zien dat ze voldoende kennis, vaardigheden en soms ook: motivatie hebben om de gekozen studie met succes te volgen. Universiteiten doen hun best de toelatingsprocedure dusdanig in te richten dat studenten met vergelijkbare kwaliteiten een vergelijkbare kans hebben om toegelaten te worden.
 

 

 

 
 
 
Laatst bijgewerkt op 3-2-2022