Print
 
 

Downloadbare bestanden Onderzoek

 
De VSNU doet jaarlijks een opvraag bij de Nederlandse universiteiten over kengetallen met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevensverzameling staat bekend als KUOZ (Kengetallen universitair onderzoek).
 
 
Met betrekking tot onderzoeksoutput
 

Onderzoeksoutput per jaar - Bron: Universiteiten van Nederland/KUOZ 2021 xls-bestand

Onder onderzoeksoutput wordt verstaan: het aantal dissertaties en het aantal wetenschappelijke publicaties. Deze zijn beschikbaar voor de periode 2000 t/m 2021.
Jaarlijkse update; Laatst bijgewerkt: november 2022, beschikbaar als Excel-bestand

De gebruikte definities voor onderzoeksoutput vindt u hier.

 

Het betreft gegevens over instroom van standaardpromovendi (periode 2009-2018), gemiddelde promotieduur op basis van promotiejaar (periode 2009-2018) en promotierendement op basis van instroomcohorten (periode 2006-2014)
Jaarlijkse update; Laatst bijgewerkt: november 2019

 
Zie het pdf-bestand Typering promovendi voor de indeling van indeling van de verschillende typen promovendi. Deze indeling is ook vastgelegd bij Edustandaard.