Print
 
 

Internationale studenten in het wetenschappelijk onderwijs

Het aantal internationale studenten in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs neemt gestaag toe. In studiejaar 2021/'22 staan er op peildatum 1 oktober 79.826 internationale studenten ingeschreven bij een bachelor- of masteropleiding aan een Nederlandse universiteit. Dit is 14% meer dan in voorgaand studiejaar. In studiejaar 2021/’22 maken internationale studenten 23% uit van de totale universitaire studentenpopulatie.
 
Van het totale aantal internationale studenten komt 73% uit landen behorende tot de Europese Economische Ruimte (EER). 
In 2021/22' is 6,5% van de internationale studenten afkomstig uit Europese landen van buiten de EER. De toename in deze groep in 2021/'22 wordt met name veroorzaakt doordat studenten uit het Verenigd Koninkrijk vanaf 2021/'22 gerekend worden tot niet-EER land.
22% van de internationale studenten heeft een nationaliteit van buiten Europa. 
Van een (heel) klein aantal internationale studenten is de nationaliteit onbekend. 

 
 
 

Herkomst internationale studenten

De grootste groep internationale studenten is afkomstig uit Europese landen. Studenten uit Duitsland zijn verweg de grootste groep international studenten. De grootste groep niet-Europa zijn afkomstig uit China.
Laatst bijgewerkt op 6-2-2022