Print
 
 

Herkomst Personeel

Aan de Nederlandse universiteiten werkt in toenemende mate wetenschappelijk medewerkers (WP) met een niet-Nederlandse nationaliteit.


Vooral het aantal universitaire docenten (UD) en promovendi met een niet-Nederlandse nationaliteit namen afgelopen jaren in aantal toe. In de categorie "Onderzoeker" was het aandeel internationale medewerkers al groot, en ook hier neemt het aandeel toe. Onder universitaire hoofddocenten (UHD) en hoogleraren is deze ontwikkeling in minder sterke mate zichtbaar.


Vanaf 2021 worden burgers van het Verenigd Koninkrijk niet langer gerekend tot de EER. Dit is deels de achtergrond van de groei in aantallen personeel van buiten de EER  in rapportagejaar 2021. Maar ook zonder deze verandering in indeling, neemt het aantal niet Nederlandse EER personeel toe. 


 

 

 

 

 

Salaris

Universiteiten concurreren internationaal om de beste onderzoekers binnen te halen. In salaris kunnen Nederlandse universiteiten niet concurreren met de Amerikaanse, Britse en Zwitserse universiteiten, maar wel met de meeste landen in continentaal Europa.

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 27-9-2022