Print
 
 

Conference 'Degree programme committees: working together for high quality of education’
 

On Wednesday afternoon, October 11th from 12.00-17.30u, the Association of universities (VSNU), ISO, LSVb and LOF will host a conference for and about ‘Opleidingscommissies’ (degree programme committees, also referred to as OCs). We would like to warmly extend an invitation to you for this conference.

The degree programme committees (OCs) have come into the spotlight over the last few years. Their role in safe-guarding quality of education is very important, and has become more important because of the recent changes in the law (wet Versterking bestuurskracht). The Inspectorate of Education concluded in its 2016 report on the subject that OCs are generally content with the way they are able to operate, but that there is also room for improvement, for example regarding advice on quality assurance and outreach to its constituency. All-in all: there is plenty to discuss at this conference in terms of the position of OCs in different universities and programmes.

Location: Cursus- en Vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Goals: Through inspiring workshops, student and teacher members of OCs, along with university staff, will learn with and from each other about different aspects of the OC.
Target group: both student and teacher members of the OCs of Dutch universities, as well as supporting staff and legal advisors.
Language: The plenary sessions as well as some of the workshops and training sessions will be conducted in English. If a workshop of training will be held in English, this is mentioned in the description.

Programme
From 12.00        Walk-in lunch
12.30 – 13.15         Start programme: plenary session
13.30  - 14.30        First round of workshops
14.45 – 15.45        Second round of workshops
16.00 – 16.30        Plenary wrap-up
16.30 – 17.30        Drinks and networking
 

Workshops
Please find the workshops and training sessions that offer the possibility of English as a working language below. Workshops 1, 2, 3, 5, 7 and 8 will be held in Dutch.

4. Workshop: representing several degree programmes through one larger OC (working language NL/ENG, depending on registrations)
By Hans Kasper and Susanne Pycke, chairman and secretary of the OC at the School of Business and Economics (Maastricht University)
This workshop aims to inform OC-members about the hands-on experiences at the School of Business and Economics (SBE) of Maastricht University(UM). While this faculty offers a large number of bachelors and masters programmes, it only has two OCs, that hold their meetings jointly. We will discuss how these OCs work and work together, in the context of having only two OCs for a significant number of degree programmes.

6. Training session: degree programme committees for beginners (working language NL/ENG, depending on registrations)
What are your powers as a member of an OC? What are your rights? How is the organisation structured? This training session focuses on the way co-participation is structured and shows you what the position of an OC is. The main goal is: making sure you can operate effectively. All-in all: much-needed information for new members of an OC!

9. Training session: how to reach decisions effectively (working language NL/ENG, depending on registrations)
By TAQT, training agency
There is much to be gained when OCs work on the way they structure their meetings: in terms of needing less time, improving the atmosphere, and creating more transparent and higher quality outcomes. In this interactive workshop, we will discuss ways in which the decision-making process might be improved. We will discuss the role of the chairperson, preparation and image, cooperation between student and teacher members of the OC, and different models for decision-making. Since a successful meeting depends on the interaction between people, communication skills will also be addressed.

10. Training session: how to best communicate with and represent my constituency (working language NL/ENG, depending on registrations)
By TAQT, training agency
Every OC runs into the question: how do we make sure our constituency knows about our work? Their goal is to have a constituency that knows about the OC’s achievements, as well as wanting to be informed about issues that members of the constituency run into. This is also what the new law, Wet Versterking Bestuurskracht, aims for: empowered and interactive OCs. In this workshops, we will discuss ways to keep in touch with your constituency. We will delve into initiatives from the past to get a sense of what might be an effective strategy.

The workshops that will be held in Dutch:
1.    Workshop: de juridische positie van opleidingscommissies en de praktische uitwerking (Voertaal NL)
Door Annemiek Orthel, jurist (Wageningen University & Research)
Wat is de juridische positie van opleidingscommissies en hoe kan die in de praktijk vorm krijgen? Wat betekent dat het opleidingscommissies met de inwerkintreding van de Wet versterking bestuurskracht de status van medezeggenschapsorgaan hebben gekregen? Hoe valt het samenspel met andere medezeggenschapsorganen te organiseren?

2.    Workshop: de rol van opleidingscommissies in de kwaliteitszorg van een opleiding (Voertaal NL)
Door Marie-Jet Fennema, beleidsmedewerker kwaliteitszorg (Universiteit Utrecht), samen met OC-leden van de OC Graduate school sociale wetenschappen en de OC Geneeskunde
In deze workshop wordt aan de hand van elevator pitches vanuit drie faculteiten van de Universiteit Utrecht belicht hoe de opleidingscommissies werken. Vervolgens zullen we aan de hand van door de deelnemers van de workshop ingebrachte casuïstiek kennis met elkaar delen om samen tot mogelijke en concrete oplossingen te komen voor door deelnemers ervaren knelpunten.

3. Workshop: het vormgeven van de samenwerking met andere medezeggenschapsorganen (Voertaal NL)
Door Lieve Holterhues, voorzitter Fractie Vrijspraak (Tilburg University)
In deze workshop gaan leden van de opleidingscommissies en de faculteitsraad van de rechtenfaculteit van Tilburg University in op hun nauwe onderling samenwerking, die al jaren als zeer positief wordt ervaren. Zij zullen vertellen over de afspraken die deze organen onderling met elkaar hebben en ingaan op de samenwerking tussen de docenten en de studenten. Ook de samenwerking met de faculteit komt aan bod.

5. Workshop: Inspectie van het Onderwijs n.a.v. rapport ‘Recht van Spreken’ (Voertaal NL)
Door Martine Pol, inspecteur hoger onderwijs (Inspectie van het Onderwijs)
Interactieve workshop aan de hand van rapport ‘Recht van Spreken’: wat zijn de belangrijkste conclusies van de Inspectie en wat is er met ingang van 1 september 2017 veranderd met de komst van de Wet versterking bestuurskracht voor opleidingscommissies? Welke good practices is de inspectie tegen gekomen? Zie alvast www.opleidingscommissies.nl. Deelnemers worden opgeroepen om tips en adviezen met elkaar te delen.

7. Training: vertegenwoordiging van de achterban als student (Voertaal NL)
Door Bob van Soolingen en Sanne Toebes, bestuurslid respectievelijk projectmedewerker (ISO)
Als opleidingscommissie zet je je in voor de kwaliteitswaarborging- en verbetering van jouw
opleiding. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw achterban zich hierbij betrokken voelt? Hoe kun je ervoor zorgen dat de achterban input levert, zodat de opleidingscommissie weet wat er speelt? En hoe kun jij de achterban informeren over belangrijke zaken? In deze workshop gaan we in op verschillende vormen van contact en interactie met de achterban. Aan de hand van een fictieve instelling zal de workshop ingaan op verschillende vormen van contact en interactie met de achterban. Deze workshop gaat vooral in op het betrekken van de studenten.

8. Training: In het hoofd van de bestuurder (Voertaal NL)
Door Training op Maat (LSVb trainingsbureau) en LOF
Om als medezeggenschapper effectief te zijn, is het belangrijk je te kunnen verplaatsen in de beweegredenen van je bestuurder. De argumenten om je collega's of medestudenten over te halen om bijvoorbeeld tegen collegegeldverhoging te zijn, hoeven niet dezelfde te zijn als de argumenten waarmee je je bestuurder overtuigt. In deze training wordt ingegaan op het belang van en manieren om je standpunt goed te beargumenteren en de kant van de bestuurder te horen.