Print
 
 

Universiteiten vinden een divers personeelsbestand belangrijk

Een divers personeelsbestand draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse universiteiten. Diverse teams komen samen tot betere prestaties dan een team bestaande uit alleen mannen of vrouwen. Universiteiten hebben streefcijfers geformuleerd om ervoor te zorgen dat het aantal vrouwelijke wetenschappers groeit. Een divers team is ook een internationaal team. Internationale wetenschappers weten Nederland steeds beter te vinden.

 

Thema's:

Jong en oud vertegenwoordigd op de universiteit

Aantal vrouwelijke wetenschappers groeit

Internationaal talent weet Nederland te vinden

Nederland faciliteert de vestiging van internationale wetenschappers

 

 

Jong en oud vertegenwoordigd op de universiteit

 

Op de universiteit werken mensen van diverse leeftijden. Deze grafiek geeft de leeftijdsverdeling van medewerkers op de universiteit, onderverdeeld naar functie.

 

 

 

Aantal vrouwelijke wetenschappers groeit

 

Bijna de helft (47%) van het personeel (in fte) op de universiteit is vrouw. Desondanks laat de Nederlandse wetenschap nog veel potentieel vrouwelijk talent onbenut, vooral in hogere functies. In 2015 was nog maar 18,1% van de hoogleraren (in fte) vrouw. In 2020 is dat percentage 26%. Nederland behoort tot de achterhoede van EU-landen. Andere EU-landen zijn beter in staat om de talenten van vrouwelijke wetenschappers te benutten. (LNVH, 2016)

De universiteiten streven naar een gelijke man-vrouwverdeling in die functiecategorie en willen deze achterstand versneld aanpakken. In 2015 is voor iedere universiteit een streefcijfer geformuleerd voor een hoger percentage vrouwelijke hoogleraren in 2020.


Universiteiten ontplooien verschillende initiatieven om deze streefcijfers te realiseren. Zo is er budget vrij gemaakt door de universiteiten voor een extra versie van de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren van LNVH (Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren) in 2016 en wisselen universiteiten best practices met elkaar uit, onder meer via het landelijk overleg van de Diversity Officers. Het sociaal fonds voor de kennissector heeft over dit thema een E-zine uitgegeven.

 

 

 

Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke hoogleraar, prof. dr. Johanna Westerdijk, werd benoemd. Als extra impuls voor het benutten van alle wetenschappelijk talent in Nederland heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten eenmalig €5 miljoen beschikbaar te stellen voor de benoeming van 100 vrouwelijke hoogleraren. Met deze extra investering in het ‘Westerdijk-jaar’ worden universiteiten ondersteund om meer werk te maken van het vergroten van het aantal vrouwelijke hoogleraren, bovenop de streefcijfers die zij zich voor 2020 hebben gesteld.

 

 

 

Internationaal talent weet Nederland te vinden

 

Nederlandse universiteiten behoren tot de top 2% wereldwijd. Zij bieden wetenschappers een aantrekkelijke werkomgeving, een reden voor internationaal talentvolle wetenschappers om in Nederland te werken. Zij brengen daarbij waardevolle kennis en een andere culturele achtergrond met zich mee. In de samenwerking op de universiteiten leidt dit tot toegevoegde waarde.

 

 

 

Nederland faciliteert de vestiging van internationale wetenschappers

 

Internationale wetenschappers komen vaak voor meerdere jaren naar Nederland, bijvoorbeeld als promovendus of postdoc. Het merendeel van deze wetenschappers maakt gebruik van de 30%-regeling. De 30%-regeling houdt in dat een werkgever gedurende 5 jaar 30% van het loon belastingvrij mag verstrekken aan een werknemer die als kennismigrant in Nederland komt werken. Aan de Nederlandse universiteiten zijn ruim 10.000 buitenlandse wetenschappers werkzaam, waarvan zo’n 6.000 als PhD of postdoc. Op basis van het aantal medewerkers dat zich per jaar aanmeldt voor de 30%-regeling is onze inschatting dat er op dit moment 6.000 à 7.000 universitaire medewerkers gebruik maken van de 30%-regeling. Deze groep bestaat met name uit jonge onderzoekers die dankzij deze regeling in staat is om in een relatief duur land als Nederland te wonen en te werken.

 Laatst bijgewerkt op 23-8-2021