Print
 
 

Diploma’s

Het aantal behaalde diploma’s worden geteld over een compleet studiejaar (van 1 september tot en met 31 augustus). Studiejaar 2020/’21 is derhalve het meest recent beschikbare jaar.

Gedurende het studiejaar 2020/’21 zijn 44.530 bachelordiploma’s uitgereikt. Dit zijn er ruim 5.000 (12,4%) meer dan in het jaar daarvoor.  De meeste bachelordiploma’s werden uitgereikt bij opleidingen behorende tot de sector Gedrag en Maatschappij.

Gedurende het studiejaar 2020/’21 zijn 53.467 masterdiploma’s uitgereikt. Ook daar zien we een forse toename: dit zijn er bijna 6.000 (12,3%) méér dan een jaar eerder. De meeste masterdiploma’s werden uitgereikt bij de sector Economie en de sector Gedrag en maatschappij.

De toename van het aantal diploma’s heeft te maken met de toename in de instroom in de bachelor- en masteropleidingen in eerdere jaren.

In 2011 was er de dreiging van de langstudeermaatregel. Dat heeft er in studiejaar 2011/'12 voor gezorgd dat zowel bij de bachelor- als in de masteropleidingen meer studenten dan verwacht hun opleiding hebben afgerond.Raadpleeg de downloadbare tabellen voor informatie over diploma's in tabelvorm.

 Laatst bijgewerkt op 7-2-2022