De huidige productiemethoden zorgen voor uitputting van natuurlijke hulpbronnen en van landbouwgrond. Natuur en biodiversiteit nemen af door de schaalvergroting in onze productie. De voedselproductie moet daarom veranderen. Duurzaamheid, efficiëntie, veiligheid en minder verspilling staan daarbij voorop. Wensen van consumenten worden verbonden met het maken van verantwoorde keuzes over voeding die is afgestemd op leefstijl en levensfase. Naast maatschappelijke en organisatorische vernieuwingen vraagt dit ook technologische vernieuwingen en digitale ontwikkelingen zoals precisielandbouw en city farming.

 

De volgende wetenschappers stellen zich voor:

Voedselproductie

  •  

    In het SHARP-project is het ons streven modellen te ontwikkelen die een bijdrage kunnen leveren aan de ommezwaai naar duurzame, gezonde, betaalbare, betrouwbare en betere diëten of voedselkeuzes in Europa. In dit project combineren en analyseren wij gegevens variërend van de voedselinname van personen, de prijzen op de wereldwijde voedselmarkten, enquêtegegevens over de voorkeuren van diverse leeftijds- en inkomensgroepen, gegevens over de milieugevolgen voor de hele voedselketen, etc. In de digitale samenleving kan met behulp van apps een enorme hoeveelheid gegevens worden verzameld over de voedingsgewoonten van consumenten. Daarbij worden gegevens verzameld over de dagelijkse voedselinname inclusief informatie over kosten, duurzaamheid en gezondheid.

     

    In het LOGICE-project willen wij gemeenschappen bouwen rond logistiek en ketenprocessen om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. Het idee achter dit project is dat naast productontwerp ook het ontwerp van het inzamelingssysteem en de kringloopnetwerken essentieel is voor de bouw van business cases voor de circulaire economie. Kwaliteit, kwantiteit en tijdige beschikbaarheid zijn van essentieel belang voor optimaal hergebruik van afval en afvalstoffen. In de digitale samenleving zorgen slimme verpakkingen en het Internet der Dingen voor controle van de retourstromen en reductie van afval ter optimalisatie van de waardepiramide. Met name voor kostbare, schaarse of bederfelijke goederen zal de investering in digitale tags worden gecompenseerd door de waarde van informatie over temperatuur of houdbaarheid.

Digitale Samenleving

Wetenschappers stellen zich voor