Veiligheid

Toepassing van digitale technologie zal veiligheid vergroten, maar ook risico's en gevoelens van onveiligheid meebrengen. De veiligheid wordt bijvoorbeeld vergroot door camera’s, robots, biometrische sensoren, e-mail-monitoring en andere vormen van screening. De risico's en gevoelens van onveiligheid ontstaan bijvoorbeeld rond data- en identiteitsdiefstal of ongelukken als gevolg van ‘zelfrijdende’ auto’s. Digitale informatie zal beter moeten worden beschermd. Snellere computers vragen om vormen van versleuteling die veilig én realistisch zijn. Digitalisering brengt ook uitdagingen voor onze fysieke en nationale veiligheid. Conflicten worden steeds vaker uitgevochten met robots, drones en digitale aanvallen netwerken voor energievoorziening, waterhuishouding of betalingsverkeer. Die zullen daarop moeten worden voorbereid.

 

De volgende wetenschappers stellen zich voor:

 •  

  Ik ben werkzaam in de Cyber safety Research Group (CRG). Dat is een samenwerkingsverband tussen de NHL Hogeschool en de Nederlandse Politieacademie. Door haar achtergrond in de sociale wetenschappen (bijvoorbeeld criminologie, sociologie, recht) is de CRG actief betrokken bij het multidisciplinaire Cyber Science Centre waar wetenschappers met uiteenlopende achtergronden samenwerken aan vraagstukken betreffende digitalisering en veiligheid/beveiliging. Het onderzoeksprogramma 2015-2020 van de CRG is getiteld 'Safety, Security and Law Enforcement in a Digital Society'.

   

  Het onderzoeksprogramma bestaat uit drie verschillende maar even belangrijke onderwerpen: (a) bedrijfs- en cyberbeveiliging, (b) jeugd en cyberveiligheid, (c) ordehandhaving in een digitale samenleving.

   

  Wetshandhaving in de brede zin des woord is het verbindende thema. Binnen de drie onderzoeksgebieden wordt aandacht besteed aan overtreders, slachtoffers en de effectiviteit van maatregelen. Het onderwerp 'ordehandhaving in een digitale samenleving' heeft betrekking op (i) politieoptreden tegen cybercriminaliteit en cybergerelateerde criminaliteit en (ii) politiegebruik van digitale technologieën ten behoeve van de wetshandhaving. Enkele voorbeelden van actueel CRG-onderzoek zijn: Jeugd met een lichte verstandelijke beperking en cyberveiligheid; Mentale factoren die bepalend zijn voor het gebruik van digitaal forensisch bewijs; Politie-inspecteurs op het TOR-netwerk; Publiek-private samenwerkingsverbanden bij de bestrijding van fraude bij internetbankieren; Beveiliging van online bankieren vanuit het perspectief van de eindgebruiker; Samenwerking tussen jongeren en politie op het gebied van online opsporingswerk ('Tieners als misdaadbestrijders op het internet').

 •  

  De afgelopen tien jaar hebben we gewerkt aan een aantal onderwerpen op het gebied van security die wetenschappelijk en maatschappelijk relevant zijn, zoals chipkaarten in paspoorten en het openbaar vervoer, elektronisch stemmen, slimme meters, rekeningrijden en privacy. Ik ben lid van Academia Europaea en heb van de ERC een Advanced Investigator Grant ontvangen (2012) voor quantum computation, logica en security. Tevens ben ik lid van de Nederlandse Cyber Security Raad en hoofd van de adviescommissie van Bits of Freedom, een organisatie op het gebied van digitale rechten. Regelmatig word ik in de media en in de Tweede Kamer als expert gevraagd. De digitalisering van onze maatschappij heeft naar mijn mening een sterke politieke component. Vaak wordt het publieke belang echter veronachtzaamd en wordt de macht achteloos overgedragen aan 'big IT', die controle heeft over de belangrijkste datastromen. Deze veranderingen zullen de maatschappij onherkenbaar veranderen. Onze maatschappij is gebaseerd op het idee van autonome individuen, maar deze individuen kunnen nu door middel van informatieselectie en gepersonaliseerde diensten in commercieel en politiek opzicht worden gestuurd.

Digitale Samenleving

Wetenschappers stellen zich voor