Onderwijs

Digitalisering zal het onderwijs ingrijpend veranderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Technologie geeft mogelijkheden om onderwijs beter te laten aansluiten op de individuele leerbehoeften en leerstijlen. De rol van docenten zal veranderen. Bijvoorbeeld doordat studenten dankzij online informatie en colleges overal en altijd toegang hebben tot hoogwaardige vormen van onderwijs. Digitalisering zorgt ook voor een behoefte aan nieuwe, datagerelateerde deskundigheid. Dat moeten we leren. Het onderwijsonderzoek zal zich richten op de fundamentele positie van onderwijs in een wereld waarin omstandigheden en eisen snel en ingrijpend veranderen en waarin mensen permanent onderdeel zijn van een informatienetwerk. Er zal aandacht zijn voor de psychologische en sociale gevolgen, in het bijzonder voor kinderen en adolescenten en voor mensen die niet (meer) mee willen of kunnen komen.

 

De volgende wetenschapper stelt zich voor:

  •  

    Neurocognitie is gericht op het verkrijgen van inzicht in de causale mechanismen die ten grondslag liggen aan het menselijk gedrag. Een belangrijk onderzoeksgebied is de wijze waarop de hersenen leren van het verleden teneinde zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst. Er worden leermechanismen bestudeerd, van het micro-cellulaire niveau en lager (atomen, genetica) tot het systeemniveau (menselijk brein en gedrag) en hoger (bevolkingsonderzoeken). In mijn onderzoek concentreer ik mij op leermechanismen op systeemniveau in het algemeen, met een specifieke focus op de mechanismen die ten grondslag liggen aan taal, communicatie en sociale interactie.

     

    Neurocognitie in digitaal onderwijs

    De wetenschapswereld en samenleving is recentelijk tot het besef gekomen dat het traditionele “one-size-fits-all” onderwijs verre van ideaal is, en dat hetzelfde kan worden gezegd van klassikaal onderwijs. Lesprogramma's zijn vaak gebaseerd op traditionele studieboeken die hetzelfde leertraject aanbieden aan alle studenten. Tegenwoordig is er dankzij de huidige informatietechnologie een meer persoonlijke benadering van digitaal onderwijs mogelijk. Het gebruik van deze technologieën is momenteel al wijdverbreid maar beperkt zich vaak tot het kennisniveau in plaats van de kennisinhoud van de student. Het ten aanzien van de menselijke kennis implementeren van technieken op basis van neurocognitieve theorieën en zelflerende algoritmen biedt veelbelovende mogelijkheden voor het verrijken van het leerproces op een echt gepersonaliseerde manier.

Digitale Samenleving

Wetenschappers stellen zich voor