Goed ingepaste technologie kan de vraag naar mobiliteit opvangen. Dat zorgt voor minder files, minder luchtvervuiling, minder energieverbruik en minder ongevalslachtoffers. ‘Slimme steden’ moeten kunnen groeien met behoud van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving door te luisteren naar en te reageren op informatie die wordt gegenereerd door burgers en hun gedragingen. Cruciaal is daarbij een efficiënt en betrouwbaar transportsysteem. Online winkelen en demografische ontwikkelingen vergroten de mobiliteit en het transport. Digitale ontwikkelingen, afgestemd op persoonlijke behoeften, moeten deze mobiliteit in goede banen leiden.

 

De volgende wetenschappers stellen zich voor:

Mobiliteit

 •  

  In de toekomst zullen wij zowel thuis als op straat in toenemende mate omringd worden door intelligente technologie, zowel op zichtbare als onzichtbare wijze. Auto's zullen zich ontwikkelen tot iPads op wielen en allerlei soorten robots zullen ons helpen bij onze werkzaamheden en de zorg voor zieken en ouderen. Wonen met een privé-robot zal net zo gewoon zijn als het houden van een huisdier. Iedere dag zal de interactie tussen de mens en technologie toenemen. Dit zal de samenleving veranderen, en deze revolutie creëert kansen voor het oplossen van sociale problemen. Voor de hightech sectoren betekent dit dat technologische veranderingen zich sneller zullen voltrekken, de connectiviteit van machines nieuwe diensten mogelijk zal maken, en het werken met slimme materialen meer mogelijkheden zal scheppen voor nieuwe ontwerpen. De zelfdenkende, integratiebevorderende en multidisciplinaire aspecten van de systemen zullen de aandrijvers van innovatie worden. De automobielsector zal in de komende tien jaar meer veranderen dan in de afgelopen honderd jaar.

 •  

  Bruikbare geo-informatie voor mens en samenleving. Dat is een korte typering van ons onderzoek. We hebben drie onderzoeksthema's. Het eerste thema behandelt geo-informatie-infrastructuren. Die structuren vormen de ruggengraad voor de digitale geo-samenleving. We onderzoeken de beoordelingsmethodieken voor deze infrastructuren en bestuderen effectieve en efficiënte 'governance'-aanpakken.

   

  Het tweede thema gaat over het inwinnen van geo-informatie. We experimenteren met drones en met de inzet van burgers. Bij door burgers verzamelde geo-informatie, ook wel informele geo-informatie genoemd, onderzoeken we hoe we de kwaliteit van de informatie kunnen vaststellen en hoe we de informele informatie het best kunnen integreren met formele informatiebronnen.

   

  In het derde thema onderzoeken we het gedrag van mensen in hun omgeving. Dat doen we experimenteel en modelmatig. We volgen bijvoorbeeld met geo-informatietechnologie de beweging van (groepen) mensen door de ruimte. Bij de modelmatige aanpak ontwikkelen we agent based models die het gedrag van individuen simuleren. Zo kunnen we voor verschillende ruimtelijke inrichtingen het effect op het gedrag bestuderen.

 •  

  Ons onderzoek op het Institute for Photonic Integration aan TU Eindhoven is gericht op het verschaffen van de infrastructuur voor de toekomst van de digitale samenleving. Mijn groep, Electro-Optical Communication Systems, maakt systemen die communicatie mogelijk maken, overal, altijd, met een zeer laag energieverbruik, hoge snelheden en zonder overbelasting. Dit zijn systemen met glasvezel, draadloze optische stralen en radiogolven die via glasvezel worden overgebracht.

  Een hoogtepunt van ons onderzoek is een gerealiseerde dataoverdracht van 255 terabits per seconde door een enkele multicore glasvezel van een kilometer lang met een dikte van slechts twee menselijke haren. Dat is ruim voldoende om ongecomprimeerde telefoongesprekken (64 kbit/s) tussen de ene helft van de wereldbevolking en de andere helft mogelijk te maken. Ook hebben we een nieuwe platte netwerkarchitectuur voor datacentra ontwikkeld met volledig optische routing van datastromen waarbij slechts weinig latentie optreedt, met gebruik van fotonische geïntegreerde circuits met meerdere golflengtes. Daarnaast hebben we een draadloze overdracht van 42,8 gigabits per seconde in een vertrek bereikt door middel van een bestuurbare straal van infraroodlicht. We hebben deze techniek ontwikkeld om vanaf één aan het plafond bevestigd passief apparaat een willekeurig aantal van dergelijke stralen te sturen naar afzonderlijke apparaten in het vertrek.

  Deze technieken worden gebouwd op basis van de unieke technologie van generieke fotonische integratie die op ons instituut is ontwikkeld en in de cleanroom is uitgevoerd. Dankzij deze technologie kunnen we nieuwe fotonische circuits in indiumfosfide produceren in een snel en eenvoudig toegankelijk multi-project wafer-proces.

Digitale Samenleving

Wetenschappers stellen zich voor