Print
 
 

De handelsmissie die een handel-, kennis- en innovatiemissie werd

18-10-2019


Achtergrond

Afgelopen week was ik mee met de Nederlandse missie en het staatsbezoek naar India. India is voor Nederland een belangrijke partner, zowel economisch, als in kennis en diplomatieke opzichten. Een land met 1.3 miljard inwoners dat grote uitdagingen en kansen kent in ecologie en economie.


In 2017 kwam het rapport ‘’Buijink’’ (Team Nederland: Samen sterker in de wereld) uit, dat pleitte voor een minder versnipperd beleid als het gaat om de Nederlandse internationale positionering. Met VNO, en de ministeries van buitenlandse zaken en economische zaken werd begin 2019 afgesproken dat India de eerste ‘’Buijink style’’ missie zou worden. De kennissector is daarom deze keer veel nauwer betrokken geweest bij de voorbereiding. Ook als kennissector (VSNU, VH, NWO, Nuffic) werkten we meer als collectief, met gezamenlijke missie doelstellingen: 1) toewerken naar een meer programmatische, langjarige aanpak van samenwerking op kennis, innovatie en talent, 2) succes voor individuele projecten van de deelnemende onderzoekers en kennisinstellingen; 3) meer talent uitwisseling vooral in ICT als tekortsector, 4) toename van private bijdragen aan projecten in NWO calls (PPP) en 5) leren van deze triple helix aanpak ten bate van toekomstige missies. 


Missie

Van 14-16 oktober zijn we naar Delhi gegaan voor de India Netherlands Tech Summit met een focus op Water, Agriculture, Health en Key enabling technologies. De groep bestond uit een kleine 200 deelnemers uit bedrijfsleven, overheid, ngo’s en ook 40(!) wetenschappers en vertegenwoordigers van kennisinstellingen. In de tweede helft van de week zijn er nog aparte programma’s voor iedere track, Water, Agriculture, Health. Doordat de Koning en Koningin parallel een staatsbezoek brachten aan India, ontstond er een triple helix groep van het hoogste niveau! De tech summit en missie bestond uit een groot aantal sessies, gesprekken en bezoeken. Hieronder licht ik er graag een paar daarvan uit.


Op maandag hadden we een onderlinge kennismaking met de deelnemers uit de sector en een business mixer van Nuffic en NLinBusiness, met Indiase alumni van Nederlandse instellingen. Ook was ik aanwezig bij het Staatsbezoek aan de Barapullah drain, om het Lotus HR project te bezoeken. Samen met Indiase onderzoekers wordt onderzoek gedaan naar waste water cleaning: een voor India cruciale uitdaging. Het project is een succes voorbeeld voor hoe Nederland en India kunnen samenwerken en hoe van beide zijden financieringsinstrumenten kunnen worden ingezet. We eindigden de dag bij het Staatsbanket.


Dinsdagochtend begon de dag met de leadership roundtable, waar ik namens de kennisinstellingen aan deelnam. Uitkomst van de roundtable: we gaan een nieuwe agenda neerzetten onder de naam van ‘WAH!’. Een vondst van de Indiase delegatie. Wah betekent ‘great’ in het Indiaas en de drie letters staan voor Water, Agriculture en Health. Van onze zijde heb ik ingebracht om als Nederland en India volgend jaar onze Wah agenda te presenteren als inbreng bij de UN Climate Adaptation Summit in Oktober 2020 in Amsterdam. Dit werd ook goed ontvangen. Beide voornemens zijn op woensdag tijdens de eindceremonie van de Summit nog van beide zijden bevestigd in de speeches. Hiermee kunnen we nu dus concreet aan de slag.

 

 

Na de plenaire openingen vertrokken we naar de Safdarjung Tomb, een schitterende plek. Daar heeft het Koninklijk paar, vergezeld door minister Kaag, een kleine 40 alumni ontmoet: Indiërs die aan Nederlandse universiteiten en hogescholen hadden gestudeerd. 

 


Op woensdag vond de sessie over samenwerking tussen de wetenschap en het bedrijfsleven plaats. Ik mocht de inleiding houden, wat ik heb gedaan aan de hand van het ecosysteem model van de EUA. Het was een goede discussie met uitwisseling van ideeën en enkele nieuwe contacten. Gedurende de dag werd ook hard gewerkt om de eindconclusies te formuleren. Dit resulteerde in een slotdocument met aanbevelingen, waardoor de missie een structureel vervolg krijgt (een van de aanbevelingen uit het rapport Buijink). Hierin staat onder meer aangekondigd dat we aan een tienjarige research en innovation agenda gaan werken, onder de naam WAH!, en deze als eerste mijlpaal gaan presenteren bij de UN Climate Adaptation Summit in Amsterdam in oktober 2020.


Aan het eind van de dag werden deze conclusies benoemd. Wim van den Doel reflecteerde tot slot dat de opzet van de Summit, met aan Indiase zijde zowel de CII (het VNO van India) als de CST en DBT (Science departementen) van de Nederlandse handelsmissie een handel-kennis-innovatie missie had gemaakt.  Als ik het twitter filmpje zie van staatssecretaris Mona Keijzer, waarin zij de combinatie van bedrijfsleven en kennisinstellingen noemt die laten zien wat Nederland in huis heeft, dan denk ik dat we een enorme stap in de triple helix hebben gemaakt.