Print
 
 

VSNU en ICL conferentie meer universitair opgeleide leraren voor de klas

 
Op de VSNU en ICL conferentie ‘Meer academici voor de klas – de universiteit als lerarenopleider’ op 14 december gingen leraren, lerarenopleiders, decanen en bestuurders met elkaar in gesprek over twee vragen: hoe verhogen we de kwaliteit van leraren én krijgen we meer academici voor de klas? Universiteiten zien het als een belangrijke opdracht om voldoende goed gekwalificeerde academische leraren op te leiden. Gezien de lerarentekorten in het primair en voortgezet onderwijs heeft die opdracht ook grote maatschappelijke urgentie. Via de links in de rechterkolom kunt u terugkijken op de conferentie d.m.v. foto’s en presentaties en verslagen van de workshops. Heeft u de conferentie niet kunnen bijwonen? U kunt deze terugluisteren via TXT-radio.
 
De weg die de VSNU is ingeslagen met de VSNU-Lerarenagenda wordt vanaf 2018 voortgezet in het Actieplan Leraren 2018-2022. Benieuwd wat er de afgelopen jaren bereikt is? Bekijk dan onze visual.