Print
 
 

Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

In een steeds meer digitaliserende samenleving neemt het aantal gegevensbestanden sterk toe. Big data komen in alle elementen van de samenleving voor: van gezondheidszorg tot economie, van onderwijs tot wetenschap.  

 

In veel wetenschappelijk onderzoek maken onderzoekers gebruik van persoonsgegeven. De VSNU heeft na de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een gedragscode opgesteld voor de wetenschap op universiteiten. De gedragscode heeft als belangrijkste richtlijnen dat onderzoekers de verzamelde persoonsgegevens enkel en alleen voor het onderzoek mogen gebruiken. Dat wil zeggen, ten behoeve van een wetenschappelijke publicatie. Individuen mogen in deze publicaties nooit herkenbaar zijn. 

  

Stand van zaken nieuwe gedragscode

In mei 2018 is de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Gecombineerd met een verder digitaliserende en veranderende wereld werkt de VSNU samen met experts aan een nieuwe gedragscode. De doelstelling van de nieuwe gedragscode is het bijdragen aan het correct toepassen van de AVG. Ook moet de code praktische handvatten bieden voor bestuurders, onderzoekers en ondersteuners. 

 

De VSNU is in 2017 begonnen met de gedragscode. Op dit moment is de nieuwe code nog niet gereed voor publicatie. De klankbordgroep heeft geconcludeerd dat meer tijd nodig is voor goede teksten, die ook aan moeten sluiten bij Europese ontwikkelingen.  De veertien Functionarissen Gegevensbescherming hebben de ontwikkeling van de nieuwe gedragscode op zich genomen.  

 

Bent u benieuwd naar de meest actuele stand van zaken rondom de gedragscode persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek? Vraag dan de functionaris gegevensbescherming van uw universiteit om meer informatie. Ook kunt u terecht bij het Landelijk Coördinatiecentrum Research Data Management voor praktische adviezen en opleidingsmaterialen voor onderzoekers: https://www.lcrdm.nl/en

 

 

Reinout van Brakel

Domeinleider Accountability

06 27 03 63 49