Print
 
 

Cao Nederlandse Universiteiten

De Universiteiten van Nederland onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV Overheid, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers op de universiteit (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof, werktijden, pensioen en sociale zekerheid. De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU).

 

Actuele ontwikkelingen

Na een positieve achterbanraadpleging hebben de Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en de AOb op 2 augustus 2021 het op 25 juni jl. gesloten cao-onderhandelaarsakkoord omgezet naar een definitief akkoord over de cao Nederlandse Universiteiten 2021-2022.
 
De cao heeft een looptijd tot en met 31 maart 2022. Gedurende de looptijd worden de salarissen voor alle medewerkers in vaste en in tijdelijke dienst tweemaal verhoogd, per 1 juli 2021 met 1,64% en per 1 januari 2022 met 0,36, aangevuld met een eenmalige uitkering van € 650,- voor werknemers die op 1 juli 2021 in dienst waren.
 
De cao-partijen hebben op 15 oktober 2021 de afspraken uit het cao-akkoord omgezet in een nieuwe cao-tekst. U vindt de nieuwe cao-tekst 2021-2022 in de kolom aan de rechterzijde.
 
  

BWNU en ZANU

Bij de cao horen de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). In het menu aan de rechterkant is algemene informatie over deze regelingen vinden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.

 

 

FAQ's

In verband met de publicatie van de nieuwe CAO-NU 2021-2022 zijn de FAQ’s tijdelijk niet beschikbaar. Houd de website in de gaten voor het verschijnen van de laatste FAQ’s.

 

Raadpleeg voor oudere versies ons archief.

versie

Samen met de werkgeversorganisaties hebben de universiteiten een overzichtelijke en prettig leesbare versie gemaakt van de cao. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rij. Deze versie is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, met als doel het bekender en toegankelijker maken van de cao. De publieksvriendelijke versie is vindbaar op www.caouniversiteiten.nl.