Print
 
 

Arbocatalogus

Vanwege nieuwe wetgeving worden alle arbocatalogi op dit moment herzien.

Sinds de wijziging van de Arbowet in 2007 kunnen werkgevers en werknemers zelf bepalen welke handhavingsnormen gelden op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit leggen zij vervolgens vast in een zogenaamde Arbocatalogus. In november 2007 hebben de VSNU en werknemersorganisaties besloten om voor de universiteiten een Arbocatalogus te maken: de Arbocatalogus Nederlandse Universiteiten. Hiermee hebben werkgevers en werknemers meer mogelijkheden gekregen om samen met de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beslissingen te nemen over waarop gehandhaafd dient te worden.

Opzet van de arbocatalogi Nederlandse Universiteiten
De Arbocatalogus Nederlandse Universiteiten bestaat uit verschillende deelcatalogi over een verscheidenheid aan onderwerpen: van psychosociale arbeidsbelasting tot BHV, proefdierallergie en gevaarlijke stoffen. Momenteel zijn zeven deelcatalogi door de inspectie van SZW vastgesteld. Op de pagina’s van de goedgekeurde deelcatalogi kunt u ter inspiratie goede voorbeelden vinden over de uitvoering van het arbobeleid.

De Stichting van de Arbeid heeft de afgelopen jaren de introductie van arbocatalogi bij het bedrijfsleven ondersteund. Eind 2015 is dit project afgesloten. Op de site www.arboportaal.nl vindt u diverse tools die de Stichting van de Arbeid beschikbaar heeft gesteld.

Gerelateerde onderwerpen

Arbocatalogus

 

PSA
KANS
GS
RI&E
BHV
VO&T
PA