Print
 
 

Leven Lang Ontwikkelen

Van bedrijfskundige tot ingenieur en van communicatieprofessional tot landbouwkundige. Of je nou de wereld wil verbeteren, of je kansen op de arbeidsmarkt, je kunt je blijven ontwikkelen aan de universiteit. Ons werkend leven en de arbeidsmarkt zijn sterk veranderd. We realiseren ons steeds meer dat het belangrijk is om je te blijven ontwikkelen. De universiteiten zijn het nieuwe online platform universitairdoorleren.nl om het actuele aanbod beter zichtbaar te maken voor wie wil doorleren aan de universiteit. Maar er gebeurt nog veel meer op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.
 


 

Online Platform
Als universiteiten ontwikkelen we continu een gevarieerd, duurzaam en flexibel aanbod van modules dat zowel nauw verbonden is met de frontlijn van ons onderzoek als met de opleidingsvraag van volwassenen, waaronder professionals en de organisaties waarin zij werkzaam zijn. Dit online platform geeft een actueel overzicht van het aanbod voor professionals van de 14 publieke universiteiten van Nederland. Sommige cursussen zijn specifiek gericht op mensen met een relevante WO afgeronde opleiding terwijl andere geen vooropleiding vereisen. Van korte trajecten tot meerjarige opleidingen; het aanbod is zeer gevarieerd en is specifiek ontwikkeld voor professionals vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten van onze universiteiten. Aanbod veranderd daarom ook continu, dus kom gerust terug om te zien of er nieuw relevant aanbod voor jou bij zit. 
 

Samenwerking
Op het gebied van een leven lang ontwikkelen wordt al intensief samengewerkt. Zo brachten de koepelorganisaties MBO Raad, de NRTO en de Vereniging Hogescholen samen met de VSNU in 2020 een visie uit waarin zij samen pleitten voor een week aan leerrechten per jaar, voor iedere Nederlander. Iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar moet het basisrecht van één week scholing per jaar krijgen. Het plan ‘Leven lang ontwikkelen voor iedereen’ is een unieke samenwerking tussen mbo, hbo en wo. Samen pleiten de onderwijsverenigingen voor een plan met een nieuw en aanvullend systeem van publieke onderwijsbekostiging in de vorm van persoonlijke leerrechten. Het volledige plan is hier te vinden. Met universitairdoorleren.nl maken we ons academisch onderwijs toegankelijk voor wie zich een leven lang wil ontwikkelen. Hiernaast werken we met de hogescholen, de mbo’s en de NRTO samen met het ministerie van OCW aan een breed scholingsportaal, om te kunnen voorzien in deze groeiende behoefte in onze samenleving.
 

Groeiende Behoefte
Universiteiten zien dat de behoefte aan onderwijs en scholing van hoger opgeleide professionals toeneemt. Zo bleek uit een enquete van de UvA voorjaar 2021 dat 80 procent van hun alumni van plan is om zich in de komende jaren te laten om- of bijscholen. Persoonlijke interesse is de belangrijkste drijfveer voor de grootste groep alumni, maar ook het beter kunnen uitoefenen van hun huidige functie of het zich voorbereiden op een nieuwe loopbaanstap werden veel genoemd. Onze alumni en andere professionals vragen om verbreding en verdieping, om de actualisering van hun kennis en vaardigheden, en om reflectie en inspiratie. De groeiende vraag naar Leven Lang Ontwikkelen is een logisch gevolg van de snelle veranderingen die beroepen ondergaan en loopbanen die meer flexibel zijn. En die vraag komt ook voort uit de behoefte aan nieuwe kennis en vaardigheden voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken zoals digitalisering en Kunstmatige Intelligentie. Opleiden stopt niet bij de startkwalificatie.
 

Toegevoegde waarde
LLO is van belang op individueel niveau, maar ook voor de samenleving als geheel; zowel voor de duurzame inzetbaarheid en motivatie van een vergrijzende beroepsbevolking, voor een concurrerende economie als voor actieve maatschappelijke participatie en democratisch burgerschap. Dat alles maakt het een reguliere taak van de universiteit.

Universiteiten bieden LLO aan want:

  • LLO versterkt de contacten met de samenleving en het werkveld en maakt een grotere maatschappelijke impact mogelijk.
  • Via LLO kan -de toepasbaarheid van- onderzoek direct in de praktijk getoetst worden.
  • Via LLO kan aankomend talent aangetrokken worden;
  • LLO kan als proeftuin dienen voor onderwijsinnovatie in vorm en inhoud, wat kan bijdragen aan het verbeteren van regulier onderwijs.
  • LLO kan leiden tot nieuwe onderzoeksvragen en daarmee tot nieuw onderzoek en nieuwe onderzoeksopdrachten.
  • LLO biedt ruimte om samen te werken met bedrijven en organisaties.
  • Via LLO versterken individuele instellingen de band met hun alumni.
  • Via de aandacht voor persoonlijke ontplooiing en de inzet van competenties 
     

Breed aanbod

Alle 14 publieke universiteiten bieden leven lang ontwikkelonderwijs aan. Via toegewijde organisaties zoals de Radboud AcademyUvA Academy, Erasmus AcademieTU Delft Extension SchoolProfessional Learning & Development Centre van de UT, TIAS, geïntegreerd in de universiteit zoals bij de WUR, de VU, de UU, de RUG, UM en TuE of zoals de Open Universiteit door onderwijs modulair aan te bieden en toegankelijk maken voor professionals. De universiteiten werken samen in een LLO Learning Community om met elkaar LLO verder te ontwikkelen.

 

 

 

De toekomst van Leven Lang Ontwikkelen
In oktober 2021 hebben de universiteiten, samen met partners van het mbo, hbo en het bedrijfsleven, een aanvraag ingediend bij het Nationale Groeifonds voor het versterken van LLO (zie ook hier). Met deze aanvraag willen we een broodnodige impuls geven aan het ontwikkelen van LLO samen met het bedrijfsleven voor grote maatschappelijke en economische vraagstukken. Als het wordt toegekend beginnen we in 2022 met aanbod voor de energie-en grondstoffentransitie.

Ondertussen werken de universiteiten samen aan een nieuw systeem voor de accreditatie van LLO trajecten via een pilot voor microcredentials als onderdeel van het Versnellingsplan. Deze pilot is een van de eerste experimenten in Europa om kortstondige trajecten van een herkenbare waarde in het systeem te voorzien. De pilot is in 2021 van start gegaan en loopt tot en met 2023 (zie ook meer hier).