Afspraken gemaakt voor de periode 2018 - 2020

De weg naar 2020

De Nederlandse regering heeft open science op de politieke agenda gezet, eerst in 2013 nationaal en vervolgens in 2016 op Europees niveau tijdens het voorzitterschap van de EU.  Om de Europese afspraken in Nederland te implementeren is in februari 2017 het Nationaal Plan Open Science ondertekend door tien partijen, waaronder KNAW, NWO/ZonMw en VSNU/UKB. Eén van de hoofdambities van het NPOS is 100% open access publiceren
in 2020, dat wil zeggen wetenschappelijke publicaties (artikelen, (delen van) boeken, rapporten) die met publiek geld zijn gefinancierd, zijn vanaf 2020 voor iedereen waar
ook ter wereld direct open toegankelijk om te kunnen raadplegen en te hergebruiken.

De VSNU/UKB is trekker van deze hoofdambitie en dat betekent dat zij de taak heeft om gezamenlijk beleid te initiëren en vervolgens te coördineren tussen de hoofdrolspelers in het veld. Samen met de meest betrokken partijen zijn afspraken gemaakt voor de komende periode 2018 - 2020. Dit gebeurt nog steeds onder de vleugels van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In het regeerakkoord staat dat open access en open science de norm zijn van het wetenschappelijk onderzoek.

De vier pijlers uit de eerdere strategische roadmap van de VSNU zijn de komende periode aangevuld met een vijfde, te weten “alternatieve publicatieplatforms”.

De vijf pijlers van open access

(Klik voor meer informatie op de pijlers.)