Print
 
 

Een gezonde praktijk in het Nederlandse Promotiestelsel

Nederlandse universiteiten bewaken voortdurend de kwaliteit van promoties en het promotiestelsel. De kwaliteit van het Nederlandse promotiestelsel is dan ook hoog. Om deze kwaliteit hoog te houden is er in 2018 een landelijke handreiking ontwikkeld genaamd “Een gezonde praktijk in het Nederlandse Promotiestelsel”. Deze handreiking biedt tevens handvaten om op een uniforme en passende manier om te gaan met ontwikkelingen die het hele stelsel aangaan, zoals de groei van het aantal (internationale) promovendi en het toenemende belang van datamanagement, open science en maatschappelijke impact.

“Het behouden van de hoge kwaliteit van onze promoties is een belangrijke opgave die ons allemaal raakt: wetenschappers, bestuurders en vooral ook de promovendi zelf. In de handreiking staan belangrijke uitgangspunten waaraan elke universiteit zelf uitvoering geeft”  - Han van Krieken, Rector Magnificus Radboud Universiteit Nijmegen

In het document “Een gezonde praktijk in het Nederlandse Promotiestelsel” staan uitgangspunten die door alle 14 universiteiten worden onderschreven. Het betreft bijvoorbeeld een heldere registratie van het aantal en de verschillende typen promovendi, de inbedding van promovendi in Graduate Schools, de opleiding en begeleiding van promovendi en de beoordeling van het proefschrift. Daarnaast bevat het document een aantal aanbevelingen met betrekking tot de invulling van de uitgangspunten. Hierbij is ruimte voor lokale diversiteit.

Veel van de uitgangspunten en aanbevelingen uit het gezonde praktijkdocument zijn inmiddels verankerd in de promotiereglementen en/of andere beleidsdocumenten van de veertien bij UNL aangesloten universiteiten. Zo hebben alle universiteiten in het promotiereglement vastgelegd dat elke promovendus wordt begeleid door tenminste twee (co)promotoren (het vier-ogenprincipe), hebben alle promovendi de mogelijkheid zich in te schrijven bij een Graduate School en bieden alle universiteiten trainingen aan voor promovendibegeleiders.

Met ingang van 2021 is de registratie van promovendi structureel anders ingericht, waarmee definitieverschillen definitief tot het verleden behoren. UNL publiceert jaarlijks via de website het aantal promovendi volgens de indeling in onderstaande categorieën:
    1a. Werknemer-promovendus
    1b. Promoverende medewerker
    2.   Beurspromovendus
    3.   Extern gefinancierde promovendus
    4.   Buitenpromovendus

De visual hieronder geeft het aantal promovendi aan de veertien universiteiten per 1 januari 2021 weer volgens deze indeling.

Sofie Dings

Beleidsadviseur

06 13 07 11 35

Gerelateerde onderwerpen


Downloads