Print
 
 

Erkennen en waarderen van wetenschappers

In november 2019 hebben VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw het position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ gepubliceerd, waarin we aangeven hoe we het werk van wetenschappelijke medewerkers breder willen gaan erkennen en waarderen. Minder nadruk op aantallen publicaties, meer nadruk op de andere domeinen waarbinnen de wetenschapper werkzaam is, zoals onderwijs en impact. Deze bredere vorm van erkennen en waarderen past beter bij de huidige kerntaken van de kennis- en onderwijsinstellingen en bij wat de samenleving van hen vraagt.

 

Tijdens de internationale werkconferentie Recognition & Rewards (15 november 2019) hebben universiteiten en andere stakeholders best practices rondom nieuwe vormen van het erkennen en waarderen van wetenschappers gedeeld. Daarnaast is vooruitgekeken hoe we gezamenlijk de ontwikkelingen in Europa goed op elkaar kunnen laten aansluiten. Deze conferentie organiseerde de VSNU samen met de European University Association (EUA). Voor meer informatie en inspiratie, bekijk ons magazine:
 

 

Aftermovie conferentie recognition and rewards

 

 

 

Infographic ruimte voor ieders talent