Print
 
 

Proefdierallergie (PA)

voorheen Biologische Veiligheid


Vanwege nieuwe wetgeving worden alle arbocatalogi op dit moment herzien.

 

Inleiding

De deelcatalogus PA is tot stand gekomen i.s.m. de universitair medische centra en is goedgekeurd door de Inspectie SZW en hiermee vastgesteld.

De tekst van de deelcatalogus PA (zonder de "good practices") kunt u downloaden als PDF.

De "good practices" treft u hieronder.

 

Blootstelling aan proefdierallergenen en het direct daarmee samenhangende risico op ontwikkeling van een proefdierallergie is relevant voor een aanzienlijke groep medewerkers van universiteiten en universitaire medische centra (UMC’s) (hierna ‘instelling’).

Medewerkers die met proefdieren in contact komen, lopen het risico op het ontwikkelen van een proefdierallergie. Proefdierallergie is te omschrijven als: “de zich in de loop der tijd ontwikkelende overgevoeligheidsreactie ten gevolge van een afweerreactie van het lichaam tegen lichaamsvreemde stoffen (allergenen) afkomstig van proefdieren”.

Het doel van de voorliggende arbocatalogus Proefdierallergie is om een leidraad te bieden voor instellingen in de vorm van praktische tools en maatregelen met betrekking tot voorkoming van proefdierallergieën bij medewerkers. De arbocatalogus beperkt zich niet alleen tot het werken met gewervelde dieren, maar beschouwt alle soorten dieren waaraan onderzoek wordt gedaan. Deze arbocatalogus is geschreven met de kennis en de stand der techniek van nu. Dit document wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

 

Good practices

 

 

Nederlandse versie

GP1 - Beheersmaatregelen proefdier allergieën EDC Erasmus MCmf:
Uitwerking, zowel een technische als een organisatorische, van diverse Beheersmaatregelen uitgewerkt door het  EDC Erasmus MC.
De verschillende maatregelen zijn vastgelegd in SOP (Standard Operation Procedures). Complexe handelingen (o.a. het werken met IVC) worden onder supervisie getraind gevolgd door een formele kwalificatie (certificaat).

  Download
GP2 - Draaiboek PMO ARIA
Checklist BGZ-Draaiboek PMO proefdierallergie medewerkers ARIA
Gericht op: Medewerkers proefdieren (in dienst bij ARIA)
Met o.a.:
 • Aanstellingskeuring (verplicht)
 • Intredeonderzoek (vrijwillig)
 • Gericht periodiek onderzoek (vrijwillig)
Medisch onderzoek gericht op:
 • Atopie
 • Verhoogd IgE
 • Gesensibiliseerd zijn voor proefdierallergenen (muizen en ratten)
   
Download
GP3 - Folder proefdierallergie AMC (concept)
Informatie folder informatie en preventieve adviezen voor medewerkers die met proefdieren werken. Iedereen die met proefdieren in aanraking komt, loopt kans een proefdierallergie te ontwikkelen, indien daarvoor aanleg bestaat. Dit geldt dus met name voor dierverzorgers, biotechnici en onderzoekers.
 
  Download
GP4 - Folder proefdierallergie AMD
Informatie folder informatie en preventieve adviezen voor medewerkers die met proefdieren werken
 
  Download
GP5 - Globale opzet RI proefdierallergenen UU GDL
Risico-inventarisatie proefdierallergenen
Globale opzet:
Bepaal de doelgroep(en) welke in de risico-inventarisatie horen:
 • medewerkers proefdierfaciliteit
 • onderzoekers, die gebruik maken van de faciliteit
 • ondersteunende diensten (medewerkers van schoonmaak, technische dienst, wasserij, afvalverwerking)
 • bezoekers (anders dan voorgaande)

  Download
GP6 - Protocol ter preventie vlinderallergie Universiteit Leiden
Informatie specifiek gericht op het werken met vlinders
 
  Download
GP7 - Risicofactoren vlinderonderzoek vb Risico-inventarisatie
Onderzoek naar de risicofactoren voor het ontstaan van allergische gezondheids-klachten bij medewerkers betrokken bij vlinderonderzoek.
 
  Download
GP 8 - Verplicht PMO proefdierallergie - juridische aspecten
Inventarisatie en uitwerking van de arbeidsrechtelijke en juridische aspecten van een aanstellingskeuring als onderdeel van de PMO proefdierallergie.
 
  Download

Gerelateerde onderwerpen

Arbocatalogus


PSA
KANS
GS
RI&E
BHV
VO&T
PA