Print
 
 

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Vanwege nieuwe wetgeving worden alle arbocatalogi op dit moment herzien.


INLEIDING

 

De deelcatalogus BHV is goedgekeurd door de Inspectie SZW en hiermee vastgesteld. De tekst van de deelcatalogus BHV (zonder de "good practices") kunt u downloaden als PDF. Hieronder vindt u het Ambitieniveau + de "good practices". 

 

AMBITIENIVEAU UNIVERSITEITEN MET BETREKKING TOT BHV

 

De aard en complexiteit van de universitaire processen bepalen dat ongevallen en noodsituaties nooit volledig zijn uit te sluiten. Gezien dat gegeven streven de universiteiten naar een goed georganiseerde, adequate en gewaarborgde BHV-organisatie, die bij inzet bij een ongeval of noodsituatie letselschade bij medewerkers, studenten en bezoekers en schade aan gebouwen/inventaris zoveel mogelijk voorkomt of beperkt. De RI&E geeft mede vorm aan het BHV-beleid. Het BHV-beleid is in overeenstemming met de aanwezige (gebouw- en procesgebonden) risico’s en met de zogenoemde maatgevende factoren (omgeving, grootte en ligging gebouwen, aantal en tijdstip aanwezigen, minder-redzame personen, opkomsttijd externe hulpdiensten e.d.). De BHV-organisatie wordt blijvend getoetst op (kosten)efficiëntie en doeltreffendheid (bijvoorbeeld omvang, wel/geen ademlucht, wel/geen EHBO).

 

GOOD PRACTICES

 

Nederlandse versie

1 - Het vastleggen van de BHV-organisatie kan op verschillende manieren plaatsvinden, beschrijvend of formeel. Van beide wordt een voorbeeld gegeven.

 

1a – Regeling Management van incidenten en calamiteiten

download

1b – Regeling BHV

download

2- Risicoprofielen, opleidingsniveau, geoefendheid en BHV-uitrusting.

download

3 - Medewerkers dienen zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over wat te doen bij ongevallen en noodsituaties. Enerzijds is dit informeren over wat te doen bij ... ; anderzijds dienen voor het op peil houden van de BHV-organisatie medewerkers geworven te worden.

 

3a – Wat te doen bij…

download

3b – Vacature BHV algemeen

download

4 – Checklist BHV

download

5 – BHV-verleningsacties in geclassificeerde ruimten.

download

6 – Rekenmodel omvang BHV.

download 


Gerelateerde onderwerpen

Arbocatalogus


PSA
KANS
GS
RI&E
BHV
VO&T
PA