Print
 
 

KANS (klachten van armen, nek en schouders)

Vanwege nieuwe wetgeving worden alle arbocatalogi op dit moment herzien.


INLEIDING


Met KANS wordt bedoeld: gezondheidsklachten die betrekking hebben op de nek, bovenrug, schouders, armen, ellebogen, polsen en/of handen. De gezondheidsklachten bestaan uit het regelmatig of langdurig last hebben van pijn, tintelingen, een doof gevoel en/of stijfheid. De klachten maken het moeilijk of onmogelijk bepaalde handelingen of activiteiten uit te voeren, waardoor productieverlies, studievertraging of (langdurig) ziekteverzuim kunnen ontstaan. KANS wordt ook wel aangeduid met de term RSI of met de Engelse vertaling CANS.

De tekst van de deelcatalogus KANS (zonder de "good practices") kunt u hier downloaden als PDF. The English translation you'll find here.


AMBITIENIVEAU UNIVERSITEITEN MET BETREKKING TOT KANS 


De aard van het werk bij universiteiten veronderstelt veelvuldig beeldschermwerk. Blootstelling aan de gevaren van beeldschermwerk is dan ook een gegeven.
Gezien dat gegeven streven de universiteiten ernaar om uitval en productieverlies door KANS zoveel mogelijk te voorkomen en adequate maatregelen te nemen om het herstel te bevorderen in het geval een medewerker/student lijdt aan KANS. 

 

 

GOOD PRACTICES

 

Nederlandse versie

English version

GP1 - Checklist KANS-beleid: voor beoordeling van de effectiviteit van het KANS-beleid en het zorgsysteem

 

download

 

GP2 - Vragenlijst KANS: voor inventarisatie van KANS-risico’s in het kader van een RI&E op afdelingsniveau

 

download

download

GP3 - Digitale voorlichting: een digitaal voorlichtingspakket dat op alle universitaire werkplekken beschikbaar is inclusief hyperlinks naar pauzeprogramma’s

 

  hyperlink

hyperlink

GP4 - PowerPoint presentatie: te gebruiken door arbodeskundigen bij mondelinge voorlichting aan studenten of medewerkers

 

download

download

GP5 - Tekst algemene folders: ter verspreiding onder medewerkers of studenten

 

download

download

GP6 - Zelfhulpinstrument: een digitaal instrument waarmee medewerkers en studenten hun eigen werkplek en werkwijze kunnen beoordelen en aanpassen

 

hyperlink

 

GP7 - Tool werkplekonderzoek: een instrument waarmee een arbodeskundige systematisch individueel werkplekonderzoek uit kan voeren en daarover kan rapporteren aan de opdrachtgever

 

  download

 

GP8 - Een filmje dat op speelse wijze de kern van KANS/RSI preventie overbrengt

hyperlink

hyperlink

 

 

 


Gerelateerde onderwerpen

Arbocatalogus


PSA
KANS
GS
RI&E
BHV
VO&T
PA