Print
 
 

Margreet van der Beek

Margreet van der Beek is coördinator van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen bij Universiteiten van Nederland en de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL). Zij coördineert de projecten van het bestuursakkoord en zorgt voor verbinding tussen de projecten. Daartoe stemt zij af met betrokkenen bij de universitaire lerarenopleidingen, de Vereniging Hogescholen, het ministerie van OCW, lerarenorganisaties en de sectorraden binnen het onderwijs. Voor de ICL is Margreet secretaris van de regiegroep bestuursakkoord.

 

Voordat Margreet bij Universiteiten van Nederland/ICL kwam, werkte zij als communicatieadviseur bij Tilburg University, in de laatste jaren vooral actief in projecten met vo-scholen op het gebied van het studiekeuzeproces van leerlingen en de inhoudelijke aansluiting vo-wo. Margreet is bestuurslid van BiOND, de nationale koepel van begeleiders in het onderwijs (vo en mbo).  
Van huis uit is Margreet docent Nederlands, maar na haar lerarenopleiding is zij verder gegaan in communicatie en marketing met een focus op studentenwerving.
Daarnaast is zij freelancevertaler Frans-Nederlands en Engels-Nederlands met een specialisatie als juridisch vertaler in strafzaken. 
 

Margreet van der Beek
Margreet van der Beek
Coördinator Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen