Print
 
 

Johan van de Worp

Johan van de Worp is werkzaam als secretaris van het landelijke programma Erkennen & Waarderen. ‘Als programmasecretaris wil ik graag een verbindende schakel zijn tussen de verschillende betrokken partijen. Op die manier probeer ik een bijdrage te leveren aan een cultuurverandering in de academische wereld.’ 

 

Het doel van het programma Erkennen & Waarderen is om een ​​fundamentele verandering te bewerkstelligen in het erkennen en waarderen van wetenschap en wetenschappers. Veel wetenschappers vinden dat er een eenzijdige nadruk ligt op onderzoeksprestaties gemeten aan de hand van traditionele, kwantificeerbare outputindicatoren. We streven ernaar om in de beoordeling van wetenschappelijke prestaties meer de nadruk te leggen op kwaliteit, inhoud en creativiteit.

 

Johan studeerde geschiedenis en politicologie aan de Universiteit Leiden. Voordat hij als programmasecretaris aan de slag ging, was hij als promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden en later als wetenschappelijk onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Hij promoveerde in maart 2022 op het proefschrift Rood noch oranje. De sociale strijd van de Nederlandse marinematroos, 1870-1914.  

Johan van de Worp
Johan van de Worp
Programmasecretaris