Print
 
 

Willemijn Lamet

Willemijn Lamet (1983) is beleidsadviseur Integrale Veiligheid bij de Universiteiten van Nederland. Ze houdt zich onder andere bezig met cybersecurity, sociale veiligheid van universiteitsmedewerkers en studenten, kennisveiligheid en crisismanagement.
 

Na haar studies Psychologie en Criminologie aan de Universiteit Utrecht werkte ze als wetenschapper bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Ze deed onderzoek naar onder andere reclasseringstoezicht, effecten van straffen op delinquenten, gevolgen van criminaliteit voor slachtoffers en gevoelens van (on)veiligheid. Ook werkte ze bij de Haagse Hogeschool, als docent, coördinator en adviseur. Als programmamanager H/overstap was ze verantwoordelijk voor projecten om studenten succesvoller door te laten stromen van mbo naar hbo.

Willemijn Lamet
Willemijn Lamet
Beleidsadviseur

E-mail: lamet@unl.nl