Print
 
 

Josephine Verstappen

Josephine Verstappen (1991) is senior beleidsadviseur onderwijs bij Universiteiten van Nederland. Josephine heeft als doel om de randvoorwaarden voor onderwijs zo goed mogelijk te regelen, zodat het onderwijs wat studenten kunnen volgen van hoog kwalitatief niveau blijft.

 

Voordat Josephine bij UNL aan de slag ging, werkte zij bij de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij deed daar ervaring op als docent, organisatie adviseur en beleidsmedewerker. Josephine werkte aan diverse beleidsdossiers, zoals kwaliteitszorg en internationalisering. Ze merkte in die dossiers de grote invloed vanuit Den Haag op het dagelijkse onderwijs, dus maakte ze in 2019 de overstap naar UNL.

 

Josephine houdt zich bezig met allerlei onderwijsgerelateerde thema’s, zoals studentenwelzijn, het BSA, aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs voor vluchtelingen. Over haar werk zegt Josephine: ‘Waar ik het meest van geniet, is gezamenlijk met universiteiten te werken aan verschillende dossiers. We bepalen gezamenlijk standpunten, halen voorbeelden op en geven op die manier gesprekken met OCW en de Tweede Kamer vorm. Het is dan natuurlijk extra leuk als het lukt.’

Josephine Verstappen

“Ik werk in het onderwijs, omdat ik geloof dat onderwijs mensen bij elkaar kan brengen.”

Josephine Verstappen
Beleidsadviseur

Onderwerpen:

Versnellingsplan

Onderwijsinnovatie

Digitalisering