Print
 
 

Boudewijn Peters

Boudewijn Peters (1960) is Domeinleider Financiën. In deze functie is Boudewijn verantwoordelijk voor het vernieuwen van de strategische portefeuille en neemt hierin de regie van het proces van gedachten ontwikkeling tot en met besluitvorming. Hij werkt nauw samen met specialisten bij de universiteiten en zet zich als netwerker en generiek adviseur in voor een landelijke samenwerking. Hij is strategisch adviseur voor het Algemeen Bestuur, bestaande uit alle veertien voorzitters van de Nederlandse universiteiten. 

 

Boudewijn heeft Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit gestudeerd en een docentenopleiding Economie gevolgd aan de Universiteit van Tilburg. Voordat Boudewijn bij de Universiteiten van Nederland in dienst kwam (April 2019) was hij concerncontroller van de Open Universiteit. Daarvoor was hij directeur Informatievoorziening en Financiën van het UMC Utrecht. Eerder is Boudewijn werkzaam geweest bij het ministerie van Financiën, als inspecteur van Financiën (DG Rijksbegroting), directeur Financiën Publiekrechtelijke Lichamen en directeur FEZ. 

Boudewijn Peters

““Samen de goede kant op””

Boudewijn Peters
Domeinleider Financiën

Onderwerpen:

Bekostiging hoger onderwijs

Financiële verantwoording

Doelmatigheids- en financieringsvraagstukken

Samenwerking met bestuurlijke partners