Print
 
 

Anno Bunnik

Anno Bunnik is programmamanager Digitale Samenleving en aanspreekpunt voor sectorbrede initiatieven over Artificiële Intelligentie (AI). In het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving trekken de Nederlandse universiteiten gezamenlijk op om Nederland een nieuw en aansprekend internationaal profiel te geven: dat van gidsland op het gebied van mensgerichte informatietechnologie. Ons land kan zich omvormen tot levende ‘proeftuin’ waarin snel wordt geleerd hoe we nieuwe technologie optimaal laten aansluiten bij de behoeften van individuen en van de samenleving als geheel. Wetenschappelijk onderzoek speelt daarin een sleutelrol. Zo’n deltaplan voor de nieuwe ‘digitale samenleving’ zal ons land sociaal, wetenschappelijk en economisch grote kansen bieden.

 

Anno is daarnaast als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Campus Fryslân, waar hij onderzoek doet naar de invloed van Big Data en digitalisering op wetshandhavende instanties. Daarvoor studeerde hij aan de Universiteit Utrecht en King’s College London. Ook werkte hij voor verscheidene denktanks en publiceerde hij voor kranten en online media over politiek en veiligheid.

Anno Bunnik

“De Digitale Samenleving is hét project voor wetenschappelijke innovatie en impact op de maatschappij. Daar wil ik aan bijdragen.”

Anno Bunnik
Programmamanager Digitale Samenleving

E-mail: bunnik@unl.nl

Onderwerpen:

Digitale Samenleving 
Artificiële Intelligentie (AI)