Print
 
 

Reinout van Brakel

Reinout van Brakel (1972) is verantwoordelijk voor de feiten, cijfers en grafieken. Hij zorgt er met zijn team voor dat meningen over het universitaire onderwijs en onderzoek met feiten kunnen worden onderbouwd. Het team onderhoudt en ontwikkelt hiervoor verschillende gegevenssets op terrein van onderwijs, onderzoek, personeel en financiën. Reinout zorgt er daarnaast voor dat die informatie publiek wordt door bijvoorbeeld factsheets en infographics te ontwikkelen.

 

De komende jaren neemt de diversiteit aan bronnen en toepassingen van data toe. Reinout monitort de nieuwe mogelijkheden die open data en big data bieden voor universiteiten en zet deze in voor besluitvorming en beleid.

 

Reinout overlegt met universiteiten, ministeries en andere leveranciers en gebruikers van data over geschikte indicatoren die heldere informatie bieden over de stand van zaken in universitair Nederland. Reinout: 'We vinden dat we aan iedereen duidelijk moeten kunnen maken wat de bijdrage is van de universiteiten aan de maatschappij.'

 

Naast het aandachtsgebied informatievoorziening, houdt Reinout zich bezig met de ontwikkelingen op het terrein van governance, wet- en regelgeving over besturing en toezicht en de diverse gedragscodes die binnen de sector worden gehanteerd.

 

Voordat Reinout bij de Universiteiten van Nederland kwam werken, was hij onder andere beleidsonderzoeker en adviseur bij Ecorys en PwC. Reinout studeerde toegepaste onderwijskunde aan de Universiteit Twente en Syracuse School of Education. Hij is lid van de Dutch Association for Institutional Research, een vereniging van mensen die informatie verzamelen en analyseren over het hoger onderwijs.

Reinout van Brakel
Reinout van Brakel
Domeinleider Accountability

Onderwerpen:

Accountability
Informatievoorziening
Prestatieafspraken
Governance