Print
 
 

Kim Huijpen

Kim Huijpen (1982) is programmamanager van het nationale programma Erkennen en waarderen van wetenschappers. Het doel van dit programma is om een ​​fundamentele verandering te bewerkstelligen in het erkennen en waarderen van wetenschap en wetenschappers. Veel wetenschappers vinden dat er een eenzijdige nadruk ligt op onderzoeksprestaties gemeten aan de hand van traditionele, kwantificeerbare outputindicatoren (bijv. Aantal publicaties, h-index en impactfactor van tijdschriften). We streven ernaar om in de beoordeling van wetenschappelijke prestaties de nadruk te leggen op kwaliteit, inhoud en creativiteit.
 

Kim Huijpen is als programmamanager verantwoordelijk voor de landelijke afstemming tussen alle betrokken partijen: ‘Modernisering van het systeem van erkennen en waarderen vraagt ​​om een ​​cultuurverandering. Er is behoefte aan diversiteit in loopbaantrajecten. Dat betekent dat wetenschappers zich meer op onderwijs kunnen richten als ze een getalenteerde docent zijn. En dan ook de erkenning krijgen die ze verdienen voor dit specifieke talent.'
 

Voordat Kim Huijpen programmamanager werd, werkte zij als senior beleidsadviseur bij de Universiteiten van Nederland. Haar verantwoordelijkheden waren onder meer onderzoeksevaluaties, open science, het promotiestelsel en wetenschappelijke integriteit. Ze was projectleider voor de ontwikkeling van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, het position paper Ruimte voor ieders talent en het Strategy Evaluation Protocol 2021 – 2027.

Kim Huijpen studeerde Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en rondde deze studie af met een research master. Voordat Kim bij de Universiteiten van Nederland kwam, werkte zij in verschillende functies bij de Technische Universiteit Delft. Als beleidsmedewerker voor het College van Bestuur was zij betrokken bij internationale universitaire rankings en secretaris van het universiteitsbrede integriteitsprogramma.

Kim Huijpen

“Ik zet mij bij de Universiteiten van Nederland in voor het behouden en uitbouwen van ons wetenschapssysteem waarin wetenschappelijke waarheidsvinding kan floreren.”

Kim Huijpen
Programmamanager Erkennen en waarderen

Onderwerpen:

Onderzoeksevaluaties
Open Access
Promotiestelsel
Wetenschappelijke integriteit