Print
 
 

Eind 2017 presenteerden Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Met deze agenda gingen zij op zoek naar een gezamenlijke koers om het onderwijs succesvol te veranderen. In het nieuwe Versnellingsplan beschrijven we de opzet van een 4-jarig programma om de ambities te realiseren.

 

Van agenda naar plan: hoe gaan we de ambities waarmaken? 
De Versnellingsagenda onderwijsinnovatie bevatte vooral de ambities voor het hoger onderwijs, maar gaf nog niet aan hoe die ambities waargemaakt zouden worden. Onder regie van een stuurgroep bestaande uit bestuurders van VSNU, VH en SURF is de versnellingsagenda uitgewerkt tot een Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Dit plan beschrijft het 4-jarige programma om de ambities waar te maken. 

 

Over het Versnellingsplan

Binnen het 4-jarige Versnellingsplan werken universiteiten en hogescholen in 8 zones aan versnelling van onderwijsinnovatie met ICT:

1. Faciliteren en professionaliseren van docenten
2. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
3. Flexibilisering van het onderwijs
4. Naar digitale (open) leermiddelen
5. Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata
6. Evidence-based onderwijsinnovatie met ICT
7. Samenwerking met EdTech
8. Gezamenlijk koersen op versnelling

 

Versnellingsteams
Tijdens de SURF Onderwijsdagen 2018 presenteerde de voorzitter van de stuurgroep, Hans Nederlof, de aanvoerders van de versnellingsteams. Maar liefst 40 instellingen in het hoger onderwijs gaan samenwerken aan versnelling van onderwijsinnovatie met ICT. Op 23 november vond de kick-off plaats van de versnellingsteams in de Social Impact Factory in Utrecht. 

 

 

Nieuwsbrief
Met de vaststelling van het team voor de laatste (bestuurlijke) zone, Gezamenlijk koersen op versnelling, is het Versnellingsplan op koers en klaar voor de officiële start van het programma in 2019! Op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief
 

 

Wilt u meer weten?
Bezoek dan de website van het Versnellingsplan.