Print
 
 

General Assembly

Twee tot drie keer per jaar komen alle leden van de Colleges van Bestuur bij elkaar in de General Assembly. Hier wordt de gezamenlijke strategie bepaald, gericht op het verhogen en bestendigen van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en hun impact op de samenleving.