Print
 
 

Cao Nederlandse Universiteiten

Universiteiten van Nederland onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV Overheid, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers op de universiteit (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof, werktijden, pensioen en sociale zekerheid. De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU).

 

Actuele ontwikkelingen

Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties FNV, FBZ, CNV Overheid en de AOb hebben op 26 juli een definitief akkoord gesloten voor een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten 2023-2024.

 

U vindt nog de cao-tekst 2022-2023 in de kolom aan de rechterzijde. De cao-partijen gaan de afspraken uit het cao-akkoord omzetten in een definitieve cao-tekst. Het streven is de complete tekst van de nieuwe cao 2023-2024 eind september 2023 online beschikbaar te hebben.

 
  

BWNU en ZANU

Bij de cao horen de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). In het menu aan de rechterkant is algemene informatie over deze regelingen vinden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.

 

 

FAQ's

Universiteiten van Nederland ontvangt regelmatig vragen over de cao-regelingen die voor werknemers bij de universiteiten gelden. Klik hier voor de FAQ's.

 

Raadpleeg voor oudere versies ons archief.

versie

Samen met de werkgeversorganisaties hebben de universiteiten een overzichtelijke en prettig leesbare versie gemaakt van de cao. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rij. Deze versie is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, met als doel het bekender en toegankelijker maken van de cao. De publieksvriendelijke versie is vindbaar op www.caouniversiteiten.nl.