Print
 
 

Rapporten

Op deze pagina vindt u de belangrijkste publicaties van de Universiteiten van Nederland van de afgelopen 10 jaar.
Alle publicaties zijn ook terug te vinden via Zenodo, het platform voor Open Access publicaties van de Europese Commissie.

 

2020

Werkdrukonderzoek (HR)

 

2019

Position paper: ruimte voor ieders talent (HR)

Position paper: room for everyone's talent (HR)

Lerend onderwijs voor een lerend Nederland (Onderwijs)

Position paper VH VSNU binair stelsel

 

2018

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (Onderzoek)

Ruimte voor investeringen en talent (Financiën)

Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT (Onderwijs)

Professionalisering van docenten aan de universiteit (HR)

Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs (Internationaal)

 

2017

VSNU Position Paper FP9/ Horizon2020 (Internationaal)

VSNU Position Paper Erasmus+ (Internationaal)

Digital Society Research Agenda (Onderzoek)

Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie (Onderwijs)

Digitalisering in universitair onderwijs (Onderzoek)

Campus NL: investeren in de toekomst (Financiën)

De Staat van de Universitaire Lerarenopleiding 2017 (Lerarenagenda)

"Geef de regie op inburgering aan gemeenten" (Onderwijs)

Algemene input VSNU voor verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 2017

 

2016

Inventarisatie studiekeuzecheck bij universiteiten, dec. 2016 (Onderwijs)

Academici op de arbeidsmarkt, juni 2016 (Onderwijs)

De Digitale Samenleving (Onderzoek)

Prestaties in perspectief – Eindrapport Hoofdlijnenakkoord en prestatieafspraken (Internationaal)

 

2015

Visie Global Development (Internationaal)

Goedemorgen Professor! Visie op studeren in een nieuwe tijd

Visie Internationaal

Samen voor het academisch onderwijs (Onderwijs)

 

2014

Standaard Evaluation Protocol 2015-2021 (Onderzoek)

 

2013

Een raamwerk valorisatie-indicatoren (Valorisatie)

Twitterkrant #Kennisdebat Kennis en innovatie (Valorisatie)

Nederlandse kennisinstellingen voor verkiezingen Europees Parlement 2014

2012

Prestaties in perspectief: Trendrapportage (Accountability)

 

2011

Een succes maken van studiesucces  (Onderwijs)

De kracht van kennis (Valorisatie)