Print
 
 

Toolkit Universiteiten van Nederland

In het kort zult u het volgende merken van onze naamsverandering:

  • Onze naam is Universiteiten van Nederland (formeel: Vereniging Universiteiten van Nederland)
  • In het Engels is het Universities of The Netherlands (Association of Universities of The Netherlands)
  • U kunt ons online vinden op www.universiteitenvannederland.nl en www.universitiesofthenetherlands.nl
  • Ontkomen we niet aan een afkorting, dan gebruiken we UNL, zowel in het Nederlands als in het Engels.
  • Op Twitter vindt u ons onder de naam [@tweetsunl] en LinkedIn Universiteiten van Nederland
  • De extenties van de mailadressen van de collega’s worden aangepast naar @unl.nl; ons oude emailadres blijft echter nog even in de lucht.
  • Steeds meer uitingen zullen de komende maanden worden omgezet

 

Download hier de nieuwe logo's.

 

 

Toolkit internationale positionering

De toolkit internationale positionering* biedt universiteiten, hogescholen en ambassades Engelstalige informatie om in een common language het hoger onderwijsstelsel in het buitenland te presenteren. Door een gezamenlijke eenduidige boodschap kunnen we de reputatie van Nederland als Kennisland verder uit bouwen.

Deze eenduidige boodschap is uitgewerkt in drie unique selling points waarmee het Nederlandse hoger onderwijsstelsel zich profileert: ‘Open minded, International en Connected’. Deze zijn gezamenlijk met een uitleg over het binaire stelsel opgenomen als boilerplate in de toolkit. Daarnaast biedt de toolkit diverse powerpoint slides met informatie over het Nederlandse hoger onderwijs. In de onderstaande handleiding vindt u meer informatie over de toolkit en het gebruik daarvan.

 

* Deze toolkit is naar aanleiding van de ‘Gezamenlijke Visie Internationaal’ van de VSNU en Vereniging Hogescholen tot stand gekomen.

 

 

Toolkit

 

 

Factsheets

De Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen hebben samen enkele factsheets op het gebied van internationalisering ontworpen:

L

 

Links

De volgende links zijn relevant voor de internationale positionering van het Nederlandse hoger onderwijslandschap: