Onderzoek & Valorisatie

Open Science en Open Access

Onderzoek dat betaald wordt uit publieke middelen moet wereldwijd vrij toegankelijk zijn.

Onderzoek en Europa

Europa biedt Nederlandse onderzoekers kansen en uitdagingen.

Nationale wetenschapsagenda

Nationale wetenschapsagenda In de NWA zijn bijna 12.000 vragen, die de Nederlandse bevolking heeft gesteld aan de wetenschap, samengevat in 140 clustervragen.

 

De Digitale Samenleving

De gezamenlijke Nederlandse universiteiten hebben de ambitie om Nederland een nieuw en aansprekend internationaal profiel te geven: dat van gidsland op het gebied van mens- en samenlevingsgerichte digitale technologie.