Internationaal 

Internationale samenwerking in wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek kent geen grenzen. Samenwerking in de vorm van netwerken en (Europese) partnerschappen is cruciaal voor de Nederlandse universiteiten en de Nederlandse economie en creëert hoogwaardig onderzoek met impact.


Horizon Europe

European Research Area

Widening participation

Brexit

Kennisveiligheid

Internationale samenwerking in onderwijs

Universitair onderwijs wordt versterkt door internationale uitwisseling en de uitbreiding van internationale vaardigheden. Onderwijssamenwerking met andere landen draagt hieraan bij.

Nederland in de wereld

Nederlandse kennisinstellingen profileren zich in het buitenland om internationaal aantrekkelijk te blijven voor talent. Dit doen ze in toenemende mate samen met de overheid en het bedrijfsleven.