Governance & accountability

Sectorbrede akkoorden

Universiteiten van Nederland werkt op verschillende thema’s samen met andere partijen om gezamenlijke doelen te bereiken.

Studentenhuisvesting

Klimaatakkoord

Sectorakkoord

Kwaliteitsafspraken

Readerregeling


Gedragscodes

Universiteiten van Nederland heeft diverse gedragscodes van toepassing op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.