Print
 
 

Bestuur

Het Bestuur neemt formeel de besluiten op basis van de adviezen van de Stuurgroepen. Het Bestuur bestaat uit de voorzitters en vicevoorzitters van de drie Stuurgroepen en komt tien keer per jaar bij elkaar.

 

Het Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van Universiteiten van Nederland, Pieter Duisenberg en ondersteund door de bestuurssecretaris, Remco Smulders

 

 

Prof.dr. Jouke de Vries

Rijksuniversiteit Groningen

Prof.dr. Rob Mudde

TU Delft

Drs. Jan Lintsen MBA

Universiteit van Amsterdam

Dr. ir. Sjoukje Heimovaara

Wageningen University

Drs. Machteld Roos

Universiteit Twente

Prof. dr. ir. Hester Bijl

Universiteit Leiden