Activiteiten

Onderwijs

Met het verzorgen van hoogwaardig academisch onderwijs vervullen de universiteiten een belangrijke maatschappelijke taak. Kwaliteit, toegankelijkheid en studiesucces staan daarbij centraal.

Financiën

Voldoende financiële middelen en een stabiele bekostiging zijn essentiële voorwaarden voor universiteiten om kwalitatief goed onderwijs en hoogwaardig onderzoek te bieden.

Governance & Accountability

Universiteiten werken met publiek geld. Ze laten zien wat ze ermee doen en hoe ze werken. De Universiteiten van Nederland helpt de universiteiten bij de publieke verantwoording.

Internationaal

Internationaal is verweven met alle activiteiten van de universiteiten en de Universiteiten van Nederland. De Universiteiten van Nederland werkt aan een zo goed mogelijke positionering van de universiteiten wereldwijd.